Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea „Ovidius” din Constanța

Facultatea de Construcții

Constanța
SPECIALIZĂRI
  • Construcţii civile, industriale şi agricole
  • Amenajări şi construcţii hidrotehnice
  • Îmbunătăţiri funciare şi dezvoltare rurală
  • Inginerie economică în construcţii
ADMITERE

LICENŢĂ:

Scrisoare de intentie evaluate cu Admis/Respins

MGA (media generală de admitere) =  MGB (media generală de bacalaureat)

Criterii de departajare la medii egale:

-        media la proba de limba română de la examenul de bacalaureat;

-        media la a doua probă scrisă de la examenul de bacalaureat

Calendar admitere sesiunea iulie 2019

Studii de LICENTA

Data/perioada

Înscriere on-line*

15.07. – 21.07.

Afişarea rezultatelor privind evaluarea scrisorii de intenţie şi a listelor provizorii (liste de verificare)

Sesizarea eventualelor neconcordanțe din partea candidaților (contestații)

22. 07.

 Afișarea listelor candidaţilor declaraşi admişi după soluționarea contestațiilor (liste definitive)

23 .07.

Înmatricularea candidaților declarați admiși

24 .07 -  26.07 (ora 12)

Afişarea listor finale, cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi

26.07.

Studii de MASTERAT

Data/perioada

 Înscriere on-line*

15.07. - 19.07.(ora 12)

 Susținerea probei orale**

22.07.

 Afişarea rezultatelor probei orale şi a listelor provizorii (liste de verificare)

Sesizarea eventualelor neconcordanțe din partea candidaților (contestații)

23.07.

 Afișarea listelor candidaţilor declaraţi admişi (liste definitive) după soluționarea contestațiilor

24.07.

 Înmatricularea candidaților declarați admiși

24.07 - 26.07. (ora 12)

 Afișarea listelor finale de admitere cu candidaţii declaraţi admişi şi înmatriculaţi

26.07.

* Înscrierea se va face prin intermediul portalului de înscriere online (24h din 24h) accesibil de pe pagina principală a site-ului facultății, în perioada de înscriere.

Important: După încărcarea documentelor pe platformă, canditații vor primi electronic informații despre validarea financiară și validarea dosarului, după care platforma generează legitimația de concurs. In caz de invalidare candidații au obligația sa completeze/corecteze datele solicitate de platformă în cel mai scurt timp posibil. Numai după eliberarea legitimației de concurs înscrierea este încheiată.

Pentru candidații care întâmpină dificultăți în utilizarea portalului, în perioada de înscriere, facultatea pune la dispoziție o sală dotată cu aparatura necesară înscrierii online, unde au posibilitatea să se înscrie și unde beneficiază de asistență din partea membrilor comisiei de admitere luni-vineri, in intervalul orar  9-17.

** Pentru susținerea probei orale candidadții vor pregăti tematica aferentă programului de studiu de master care reprezintă prima lor opțiune.

Medii admitere

LICENTA - INGINERIE CIVILA

6.01 (fara taxa)

MASTER - Ingineria structurilor de construcții (ISC)

7.95 (fara taxa)

MASTER Ingineria și managementul proiectelor de construcții (IMPC)

6.94 (fara taxa)

admitere ACTE DOSAR ÎNSCRIERE

LICENŢĂ:

Scrisoare de intentie evaluate cu Admis/Respins

MGA (media generală de admitere) =  MGB (media generală de bacalaureat)

Criterii de departajare la medii egale:

-        media la proba de limba română de la examenul de bacalaureat;

-        media la a doua probă scrisă de la examenul de bacalaureat

MASTER:

MGA = 0,6xNPO+0,4xMGD

MGA – media generală de admitere;

NPO – nota obținută la proba orală;

MGD - media generală a examenului de licență/diplomă

Criteriile de departajare:

-        media generală de absolvire a studiilor de licenţă;

-        media de la proba de evaluare a cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate de la examenul de diplomă/licenţă;

-        media de la proba de susţinere a proiectului de diplomă/lucrării de licenţă

DATE DE CONTACT
+40770739741
secretariat_fc@univ-ovidius.ro

Str. Unirii nr. 22B, 900470 Constanta, Romania

DISTRIBUIE

Facultatea de Construcții formeaza ingineri in domeniul INGINERIEI CIVILE, pentru execuție, proiectare, exploatare și cercetare științifică prin cele trei cicluri de studii (licență, masterat și doctorat), bazat pe conceptul „a proiecta împreună”.

Competentele şi abilităţile necesare se formează prin activităţi didactice care includ activităţi în laboratoarele proprii (topografie, materiale de construcţii , rezistenţa materialelor, beton armat , geotehnică şi fundaţii, hidraulică şi alimentări cu apă, testarea materialelor prin diferite metode, proiectare asistată de calculator) şi utilizarea de softuri specializate pentru modelare arhitecturală, calcul structural şi calcul economic.

De să alegi Facultatea de Construcţii?

Alegi să-ţi pregăteşti o carieră în domeniul INGINERIEI CIVILE - un domeniu în care rutina nu-și găsește locul, 

Alegi sa devii creator, constructor, gestionar.

Alegi sa devii inginerul care identifică soluții celei mai mari provocări a secolului nostru: garantarea unei vieți durabile.

Eforturile de a te pregăti  temeinic sunt răsplatite prin burse motivante.

Pentru o mai largă deschidere internaţională se pot accesa burse ERASMUS sau CEEPUS pentru activitate didactică sau practică.

Număr de locuri studii licență pe fiecare program

 

Fara taxa

Cu taxa

Romani de pretuitindeni

Inginerie Civila – trunchi comun

76 (din care 6 pentru absolventi ai liceelor din mediul rural)

85

4

Număr de locuri studii master pe fiecare program

 

Fara taxa

Cu taxa

Romani de pretuitindeni

Ingineria și managementul resurselor de apă

0

50

31

Ingineria structurilor de construcții

18

 

1

Inginerie costieră

0

50

31

Ingineria și managementul proiectelor de construcții

18

 

1

Perspective profesionale

-        inginer execuţie lucrări de construcţii

-        inginer proiectant

-        inginer în exploatarea construcţiilor

-        inginer în institutele de cercetare

-        diriginte de şantier

-        inginer controlul calităţii

-        consultanţă în domeniul construcţiilor

-        manager de unităţii economice din domeniul construcţiilor

-        manager de proiect

-        elaboarea documentaţiilor tehnico-economice

-        evaluarea proprietăţilor imobiliare

-        management în construcţii

-        inginer în serviciile de profil ale Administraţiei locale, judeţene si naţionale

Exemple de ocupatii conform clasificarii ocupatiilor din Romania 2019

214201 Inginer constructii civile, industriale si agricole

214207 Proiectant inginer instalatii

214209 Consilier inginer constructii

 214210 Expert inginer constructii

214214 Diriginte santier (studii superioare)

214211 Inspector de specialitate inginer constructii

214234 Responsabil tehnic cu urmarirea curenta a comportarii constructiilor

Activități studențești 

  • activitate didactică pe durata a două semestre de câte 14 săptămâni,
  • activităţi în laboratoarele de specialitate
  • utilizare softuri specializate pentru modelare si calcul structural, pentru calcul economic
  • activitate de practică
  • burse internaţionale pentru activităţi didactice şi pentru practică.