Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Iași

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii si Tehnologia Informaţiei, parte integrantă a Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, este dedicată educării studenţilor pe cele trei nivele de studiu (de licenţă, masterat şi doctorat) şi promovării ştiinţei şi tehnologiei, prin diseminarea, generarea şi conservarea celor mai avansate cunoştinţe în domeniile electronicii şi telecomunicaţiilor, precum şi în domeniile interdisciplinare în care electronica şi telecomunicaţiile joacă un rol semnificativ, la nivel de vârf european şi internaţional.
În scopul îndeplinirii misiunii sale educative, facultatea noastra combină studiul riguros cu motivaţia inventării şi descoperirii, precum şi cu o atitudine creatoare profesional şi corectă etic şi civic.

SPECIALIZĂRI
 • Electronică Aplicată
 • Microelectronică, Optoelectronică şi Nanotehnologii
 • Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii
 • Telecommunication Technologies and Systems (limba engleză)
ADMITERE

Procedura de admitere este de tip CONCURS DE DOSARE.
Media generală de admitere (MA) se stabileşte cu relaţia:

MA = 100%MB 
unde:
MB: media obţinută la examenul de bacalaureat


Admiterea se face pe bază de opțiuni, în ordinea mediilor de admitere, în limita locurilor disponibile pentru fiecare formă de finanțare.

Sunt admişi:

a. fără concurs: premianţi la concursuri/olimpiade naţionale la una din disciplinele: Matematică, Fizică sau Informatică, precum şi la profilul Tehnic – Electric, la una din calificările: Tehnician electronist sau Tehnician de telecomunicaţii;

b. cu bonificaţie de 1 punct la media finală - candidaţii care au fost distinşi cu diploma „Procopiu” la fazele naţionale din ultimii doi ani ale Concursului de Creativitate în Fizică şi Tehnologii „Ştefan Procopiu”, la oricare dintre secţiunile concursului;

c. fără concurs - premianţii olimpiadelor internaţionale.

Calendar

Sesiunea iulie 2019
- înscrierea candidaţilor: 10 - 25 iulie
- afişarea rezultatelor: 26 iulie
- completare dosare cu acte in original: 29 iulie – 2 august și 02 - 06 septembrie
- afișare rezultate finale: 8 septembrie

Sesiunea septembrie 2019
- înscrierea candidaţilor: 9 - 19 sepembrie
- afişarea rezultatelor: 20 septembrie
- termen limita acte in original: 24 septembrie
- rezultate finale: 24 septembrie

Medii admitere
 • Ultima medie la buget: 7,70
 • Ultima medie la taxă: 8,30
Durată studii

4 ani

admitere ACTE DOSAR ÎNSCRIERE

• cerere de înscriere (se completează în momentul înscrierii, la sediul facultăţii);
• diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original (în copie legalizată pentru studenţii care vor să urmeze a doua facultate-specializare);
• foaia matricolă, anexă la diploma de bacalaureat;
• certificatul de naştere în copie legalizată;
• Carte de identitate, în copie
• adeverinţă medicală tip;
• adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
• diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta în original sau copie legalizată (pentru studenţii care urmează a doua specializare);
• chitanţa de plată a taxei de înscriere sau actele care să ateste scutirea de la plata taxei;
• un dosar plic.

DATE DE CONTACT
+40232 270041/0232701603 (secretariat)
+40232 270041/0232701603 (secretariat)
decanat@etti.tuiasi.ro
etti.iasi.ro

Bulevardul Carol I, nr. 11A - Iași ( cod postal: 700506)

DISTRIBUIE

 

etti3etti1etti2

Programe de  studii

 • Licență: inginerie, cursuri la zi pentru trei specializări:
  • Electronică aplicată
  • Microelectronică, optoelectronicăşi nanotehnologii
  • Tehnologii şi sisteme de telecomunicații (în limba română şi în limba engleză)              
 • Masterat: 8 programe de studii:
  • Radiocomunicații digitale
  • Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor
  • Proiectarea circuitelor VLSI avansate
  • Rețele de comunicații
  • Sisteme avansate în electronică aplicată
  • Sisteme electronice inteligente și informatică industrială
  • Automotive Electronic Control Systems
  • Information Technologies for Telecomunications
 • De ce ETTI?
 • Vei acumula noțiuni teoretice fundamentale şi deprinderi practice necesare proiectării, testării şi întreţinerii circuitelor si echipamentelor electronice
 • O facultate pentru viitorul tău

 

 • Salariu mediu brut estimat: 9000 Ron
 • Peste 90%  din absolvenți  angajați  în domeniu

 

 • Concursul studențesc „Microcontrolere și aplicații - Mihail Konteschweller”

http://www.etti.tuiasi.ro/cercetare/cerfs/index.php/ro/concmicro2018

 

 • Concursul National „Circuite Electronice și aplicații - Laurențiu Turic”

http://zse.liga-etc.ro/activitati/concurs-national-circuite-electronice-si-aplicatii-laurentiu-turic/

 etti8etti7

 • Concursul Național PCB - Proiectare, Testare și Verificare

http://zse.liga-etc.ro/activitati/concurs-national-pcb-proiectare-testare-si-verificare/

 

 etti9etti10

 

 • Workshop  Internet_of_Things@ETTI_Iasi

  https://www.facebook.com/www.etti.tuiasi.ro