Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea din București

Facultatea de Fizică

București

Principalul obiectiv al Universităţii din Bucureşti este de a obţine cea mai înaltă calitate a serviciilor educaţionale şi a activităţii de cercetare, adoptând standarde competitive, de nivel internaţional, şi manifestând o preocupare continuă pentru asigurarea calităţii, colaborare interdisciplinară, leadership şi excelenţa activităţii profesorilor şi angajaţilor.

SPECIALIZĂRI
 1. Licență
 • Fizică (în limba română și în limba engleză)
 • Fizică Medicală
 • Fizică Informatică
 • Biofizică
 • Fizică Tehnologică

 

 1. Master
 • Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică și aplicații (în limba română; în limba engleză)
 • Fizica materialelor avansate și nanostructuri (în limba română; în limba engleză)
 • Fizică medicală
 • Fizica mediului și a polimerilor ecologici
 • Fizică teoretică și computațională (în limba română; în limba engleză)
 • Optică, laseri și aplicații
 • Surse de energie regenerabile și alternative
ADMITERE

Graficul de desfăşurare a admiterii

 • 19 iulie Test de admitere. Ora de începere a probei scrise este 10:00.
 • Absolvenţii de liceu cu diplomă de Bacalaureat vor susţine un examen scris tip test grilă, la alegere, la una din disciplinele* iar media de admitere se va calcula după formula:

MEDIE DE ADMITERE = 0,5 x NOTĂ BACALAUREAT  + 0,5 x NOTĂ TEST SCRIS

 • Informații despre disciplinele de concurs pentru care pot opta candidații* și modele de teste grilă pentru toate disciplinele găsiți aici: http://www.fizica.unibuc.ro/Fizica/Admitere/Licenta/Main.php
 • Candidații care la înscriere au prima opțiune programul de studii Fizică în limba engleză, vor susține testul de admitere în limba engleză.
 • La medii egale, departajarea candidaţilor se face în funcţie de nota obţinută la testul grilă.
 • Sunt înmatriculaţi direct, fără susţinerea examenului de admitere, candidaţii care au obţinut premii sau menţiuni MEN la Olimpiadele naţionale/internaţionale de Matematică, Fizică, Astronomie şi Astrofizică, Chimie, Informatică, Biologie.
 • 20 iulie Afișarea rezultatelor
 • 21-22 iulie Depunerea contestațiilor
 • 23 iulie Afișarea rezultatelor după contestații
 • 24 - 28 iulie Confirmarea, glisarea și redistribuirea locurilor
 • 29 iulie Afişarea listelor finale

Adrese utile

http://www.fizica.unibuc.ro/Fizica/Main.php - Secțiunea Admitere

http://fizica.unibuc.ro/Fizica/Admitere/Licenta/Docs/ZPD_Fizica_2019_WEB.pdf - Broșura Facultății de Fizică

admitere ACTE DOSAR ÎNSCRIERE

Diploma de bacalaureat, în original sau în copie certificată cu originalul, sau adeverinţă tip (pentru absolvenții promoției 2019 cărora nu li s-au eliberat diplomele) din care să rezulte că s-a absolvit liceul şi s-a promovat examenul de bacalaureat;

Certificatul de naştere în copie legalizată; Certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);

Diploma de olimpic, în copie, numai pentru candidații care se înscriu ca olimpici

Buletin/Carte de identitate în copie

Trei fotografii tip Buletin de Identitate;

Adeverinţă medicală tip eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de către dispensarul teritorial de care aparţine candidatul (medicul de familie);

Cerere tip de înscriere (editată direct în baza de date a admiterii);

Un dosar plic

Chitanţa atestând plata taxei de înscriere (100 lei, care se achită la momentul înscrierii) la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de taxă.

DATE DE CONTACT
+40214574521
secretariat@fizica.unibuc.ro

Str. Atomiștilor, nr. 405, Măgurele, Ilfov, România, 077125

DISTRIBUIE

Componentă de mare prestigiu a cercetării ştiinţifice în Universitatea din București, Facultatea de Fizică şi-a dedicat activitatea atât laturii didactice, cât şi de cercetare, respectând misiunea învăţământului superior, aceea de a genera şi de a transfera cunoaştere către societate. Facultatea de Fizică este interconectată la toate Institutele Naționale de Cercetare de pe Platformă, asigurând resursă umană specializată în știința nanomaterialelor, astrofizică și fizică nucleară, fizica stării solide și nanoelectronică, spectroscopie laser și optică, biofizică, știința mediului, surse de energie regenerabile.

Oferta educațională cuprinde programe de studii pentru toate ciclurile universitare: Licență, Master și Doctorat.

Număr de locuri

Nr. crt.

Domeniul de licenţă

Programul de studii universitare de licenţă

Buget

Rromi

Domenii prioritare de dezvoltare a României

Absolvenţi
de licee situate în mediul rural

Locuri destinate formării cadrelor didactice

Total buget

Locuri cu taxă

Total

1.

Fizică

Fizică

9

0

0

1

5

15

10

25

2.

Fizică

Fizică (în lb. engleză

11

0

0

1

3

15

10

25

3.

Fizică

Fizică Medicală

23

0

0

2

0

25

10

35

4.

Fizică

Fizică Informatică

9

0

6

0

0

15

10

25

5.

Ştiinţe inginereşti aplicate

Fizică Tehnologică

15

0

5

0

0

20

15

35

6.

Fizică

Biofizică

0

0

0

0

0

0

20

20

TOTAL

67

0

11

4

8

90

75

165

 

De ce să studiezi la Facultatea de Fizică a Universității din București - o facultate pentru viitorul tău:

 • Pentru a studia în laboratoare și centre de cercetare moderne cu dotări de ultimă generație;
 • Pentru a îți valorifica cunoștintele în activitatea de cercetare, în proiecte științifice;
 • Pentru a îți demonstra abilitățile practice în cadrul practicii de cercetare desfăsurate în institute de cercetare, spitale etc.;
 • Pentru a te face cunoscut prin participarea la conferințele și manifestările științifice organizate de facultate, de mediul academic al Universității din București sau de universități din alte centre universitare;
 • Pentru a descoperi noi oportunități, oameni și locuri prin bursele de studii în străinătate, la universități de prestigiu, prin programul Erasmus+;
 • Pentru a sta față în față cu piața muncii prin întâlniri cu cercetători, cu membrii mediului de afaceri din instituții și companii importante din domeniu;
 • Pentru a îți desăvârși cariera prin programele de masterat și doctorat organizate în cadrul facultătii;
 • Pentru a beneficia de burse de studiu, burse de performanță științifică, precum și burse de ajutor social.
 • Pentru a fi unul din cei peste 90% din absolvenți angajați în domeniu și poate unul din acei absolvenți angajați la ELI-NP (Infrastructura Luminii Extreme - Fizică Nucleară).

 

Studenții de azi...

     

Rezultatele obţinute la olimpiadele naţionale de fizică şi olimpiadele internaţionale de astronomie şi astrofizică, în timp ce eram elev la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” din Constanţa, m-au făcut să conştientizez faptul că pot face ceva în domeniul fizicii, iar din acest motiv consider că Facultatea de Fizică a fost alegerea potrivită. Platforma Măgurele oferă o multitudine de oportunităţi, pe care de-abia aştept să le descopăr în continuare.

George PRODAN, student  anul I   

Studenții de ieri...

 

Facultatea de Fizică nu este locul unde am învăţat formule, este locul unde am învăţat să gândesc, să caut şi, nu în ultimul rând, să îmbunătăţesc anumite lucruri.

În fizică, primele lecţii sunt cu şi despre experimente legate de felul în care funcţionează legile naturii. O imagine face cât o mie de cuvinte!

Dr. Bogdan-Ionuţ BIŢĂ –

Institutul Naţional pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei