Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea „Ovidius” din Constanța

Facultatea de Medicină

Constanța
SPECIALIZĂRI
  • Medicină în limba română
  • Medicină în limba engleză
  • Asistenţă Medicală Generală
  • Balneo - fiziokinetoterapie şi recuperare
Durată studii

Medicină (în limba română) -6 ani 

Medicină în limba engleză - 6 ani

Asistenţă Medicală Generală - 4 ani

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare -3 ani

Studii universitare de masterat (Managementul instituţiilor şi servic

DATE DE CONTACT
+40241605002
admitere2019@medcon.ro

Aleea Universității nr.1,

Campus Corp B, parter, Secretariatul Facultății de Medicina

https://goo.gl/maps/GBy6hfXt4i5m8mDa6
DISTRIBUIE

Facultatea de Medicină este una dintre facultăţile Universităţii “OVIDIUS” din Constanţa, care şi-a deschis porţile după revoluţia din 1989, fiind acreditată de către Ministerul Educaţiei şi Parlamentul României şi reacreditata in 2016.

Fiecare disciplină este îndrumată de către un cadru didactic titular care, împreună cu celelalte cadre didactice, pune în practică misiunile academice: cursurile şi lucrările practice, activităţile clinice şi de cercetare.

Deciziile importante luate de Facultatea de Medicină sunt aprobate de către Consiliul de administraţie şi Senatul Universităţii “OVIDIUS” şi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

Facultatea de Medicină din Constanţa este prima din ţară care a adoptat sistemul creditelor transferabile şi în foarte scurt timp a intrat în marea familie a celorlalte Universităţi de Medicină din Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara, Târgu Mureş, Craiova, facilitând în felul acesta mobilitatea studenţilor dintr-un centru universitar în altul. Odată cu intrarea României, începând cu anul 2007, în Uniunea Europeană, ca urmare a acestui sistem de credite şi a curiculelor de învăţământ, studenţii constănţeni au aceeaşi mobilitate pe întreg teritoriul Uniunii, iar diploma de absolvire este recunoscută. Folosim în permanenţă cele mai moderne metode de învăţământ medical, acordând o prioritate deosebită stagiilor clinice. Cunoştinţele medicale ale studenţilor sunt verificate periodic prin teste scrise, probe practice şi examinările din cadrul sesiunilor de examene din iarnă, vară şi toamnă.

Pregătirea competentă a studenţilor noştri a fost validată de-a lungul timpului, studenţii medicinişti din Constanţa obţinând rezultate remarcabile la examenele naţionale de rezidenţiat şi de specialitate, unii fiind integraţi astăzi în marile centre universitare ale ţării, precum şi în prestigioase unităţi medicale din Europa şi din întreaga lume.

Facultatea de Medicină a organizat numeroase manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, la rândul lor, profesorii facultăţii fiind invitaţi în multe ţări ale lumii, unde au prezentat conferinţe, cursuri şi remarcabile comunicări ştiinţifice.

Am organizat la Constanţa Congrese Internaţionale europene sau chiar mondiale în diverse specialităţi şi domenii de larg interes clinic şi educaţional.

O parte din corpul profesoral şi din studenţi au efectuat stagii în Universităţile de Medicină din Franţa, Anglia, Italia, Germania, Portugalia, Turcia, SUA.

De asemenea, am colaborat foarte bine cu Uniunea Europeană, fiind parteneri în programele Erasmus şi Erasmus+. Păstrăm o legătură permanentă cu centrele medicale şi facultăţile de medicină din Brest, Nantes, Lille şi Montpellier (Franţa), Cadiz (Spania), Lisabona (Portugalia), Munchen (Germania). Valoroasele schimburi informaţionale şi experienţa acumulată în cadrul acestor relaţii medicale şi ştiinţifice, au crescut prestigiul tinerei noastre facultăţi. Profesorii noştrii sunt membrii ai Societăţilor Ştiinţifice Internationale, publică articole în revistele de specialitate recunoscute, facultatea noastră având propria sa revistă cu recunoaştere internaţională: “Ars Medica Tomitana”. Studenţii noştrii participă la congrese, la schimburi de experienţă şi alte activităţi specifice tinerilor, valorificând astfel rezultatele obţinute în cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti. Calitatea corpului didactic, resursele şi rezultatele ştiinţifice ale facultăţii noastre, oportunităţile naţionale şi internaţionale,calitatea vieţii studenţeşti precum şi rezultatele înscrise în palmaresul nostru reprezintă argumente solide ale ofertei educaţionale.

RELAŢIILE INTERNAŢIONALE ALE FACULTĂŢII DE MEDICINĂ

Facultatea de Medicină din Constanţa are relaţii de cooperare cu unităţi de învăţământ medical din Europa din anul 1991 când a fost aprobat un program european de tip TEMPUS cu Facultatea de Medicină din Brest – Franţa. Aceasta cooperare continuă şi în prezent în cadrul Programului European ERASMUS şi ERASMUS+.

 Programe de schimburi de studenţi şi cadre didactice au existat şi cu facultăţile de medicină din Spania, Portugalia, Italia, Austria, Germania, Turcia, etc. Aceste schimburi sunt reciproce, studenţi din centrele universitare respective putând studia la Facultatea de Medicină din Constanţa.

 Studenţii care studiază în centrele universitare europene menţionate îşi susţin examenele din anul corespunzător pe care-l parcurg, examene care sunt recunoscute de către facultăţile partenere în cadrul programului ECTS (Sistem European de Credite Transferabile).

 La Facultatea de Medicină din Constanţa studiază în prezent un număr de peste 800 de studenţi din alte ţări, dintre care amintim: Grecia, Bulgaria, Suedia, Norvegia, Danemarca, S.U.A., India, Pakistan, Marea Britanie, Sri Lanka, Namibia, Nigeria, Maroc, Emiratele Arabe Unite, Egipt, Siria, Liban.

 În cadrul pregătirii postuniversitare facultatea noastră pregăteşte de asemeni rezidenţi şi doctoranzi din alte ţări, în diferite specialităţi.

Amintim de asemenea faptul că majoritatea cadrelor didactice ale facultăţii sunt membri activi ai diferitelor asociaţii profesionale internaţionale.

De ce să alegi Facultatea de Medicina?

Facultatea de Medicină îşi asumă misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară printr-un proces didactic de excelenţă, oferindu-le posibilitatea de a-şi folosi întregul potenţial prin asigurarea unui curriculum în conformitate cu cele mai înalte standarde ale ştiinţelor biomedicale, în conformitate cu cerinţele Comunităţii EuropeneMinisterului Educaţiei şi ARACIS.

Facultatea îşi propune de asemenea să devină un centru principal de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicată, să dezvolte baza de cercetare şi infrastructura necesară, să întreţină şi să dezvolte relaţii de colaborare şi schimburi interuniversitare cu instituţii din ţară şi din străinătate.

Performanţa în procesul educaţional şi de cercetare are ca scop principal menţinerea şi îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei.

Facultatea de Medicină urmăreşte asigurarea unui grad înalt de satisfacţie al studenţilor, absolvenţilor şi cadrelor didactice care să confere un bun echilibru între aşteptări şi oferta facultăţii în plan managerial şi educaţional.

Număr de locuri studii licență pe fiecare program

http://admitere.univ-ovidius.ro/wp-content/uploads/2019/06/Anexa%201_Cifre_LICENTA_UOC_2019.pdf

Număr de locuri studii master pe fiecare program

http://admitere.univ-ovidius.ro/wp-content/uploads/2019/06/Anexa%202_Cifre_MASTERAT_UOC_2019_1.pdf

Activități studențești

  • Organizarea de cercuri științifice studențești, școli de vară
  • Participarea la congrese
  • Participarea la schimburi de experiență în alte facultăți cu profil medical din țară
  • Participarea la programe Erasmus