Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea „Ovidius” din Constanța

Facultatea de Medicină Dentară

Constanța

Facultatea de Medicină Dentară are în componenţa două dintre specializarile domeniului: Medicină Dentară, Tehnică Dentară, precum și învățământ postuniversitar de Doctorat.

Misiunea Facultății de Medicină Dentară este de a promova educaţia şi performanţa academică prin formarea de absolvenţi competitivi, care să se poată integra pe piaţa muncii din sistemele de sănătate, atât în România cât și peste hotare.

Un alt deziderat esenţial este atingerea unui nivel al activităţii de cercetare care să crească vizibilitatea internaţională a Facultăţii de Medicină Dentară, a cărui realizare va permite validarea și întărirea încrederii în calitatea învăţământului superior românesc, ca suport al recunoaşterii academice (nivel de calitate conform cerinţelor Spaţiului European al Învăţământului Superior).

 În acest context, obiectivele asumate de Facultateade Medicină Dentară sunt de a promova educaţia şi cercetarea ştiinţifică.

SPECIALIZĂRI
 • Medicină dentară
 • Tehnică Dentară
ADMITERE

Înscrieri între 11-20 iulie 2019, între orele 9-17, în zilele lucrătoare

Concurs Admitere Tehnică Dentară – 22.07.2019

Concurs Admitere Medicină Dentară – 26.07.2019

Criterii de admitere pentru anul universitar 2019 – 2020, programul de studii – Medicină Dentară:

 • Concursul constă dintr-un singur test grilă care va conţine 100 întrebări.
 • Ponderea disciplinelor pentru examenul de admitere, pentru programul de studii Medicină Dentară: 75 % Biologie și 25% Chimie organică sau Fizică (la alegere)
 • Durata probei de concurs este de 3 ore.

Criterii de admitere pentru anul universitar 2019 – 2020, programul de studii – Tehnică Dentară:

 • Concursul constă dintr-un singur test grilă, ce va evalua cunoștințele de Anatomie sau Chimie, care va conţine 60 întrebări.
 • Ponderea disciplinelor pentru examenul de admitere fiind 90% Anatomie sau Chimie și 10% media examenului de Bacalaureat.

Durata probei de concurs este de 2 ore.

Medii admitere

Medicină Dentară: ultima medie la buget -8,21 , ultima medie la cu taxă – 7,85

Tehnică Dentară: ultima medie la buget -8,61 , ultima medie la cu taxă – 7,21

Durată studii

Medicină dentară: 6 ani/360 credite 

Tehnică dentară: 3 ani/180 credite

admitere ACTE DOSAR ÎNSCRIERE

Detalii despre actele necesare pentru înscriere găsiți aici.

DATE DE CONTACT
+40241545697
0241545697
departamentulfmdct@yahoo.com

Strada Ilarie Voronca, numărul 7, Constanța.

https://goo.gl/maps/LPaEHwfCj318qYWZ9
DISTRIBUIE

Facultatea de Medicină Dentară din Constanța este o instituție academică structurată și organizată conform unor principii moderne, beneficiind de o bază logistică şi materială la standarde europene, punând la dispoziţia studenţilor tot ceea ce este necesar pentru asigurarea unui învăţământ de calitate.

Conţinutul planului de învăţământ şi structura programelor analitice ale fiecărei discipline, metodele şi mijloacele universitare de pregătire, au ca obiective finale:

 • Specialişti excelenţi în medicina dentară, dobândirea competenţelor ştiinţifice şi a deprinderilor necesare specializării aleasă de student, astfel încât la sfârşitul celor şase ani de studii să poată exercita autonom profesiunea de medic dentist atât în țară cât şi înstrăinătate
 • Cunoştinţe temeinice asupra materialelor folosite în medicina dentară
 • Dobândirea unor calităţi morale şi a unei deontologii profesionale, precum şi abilitatea de lucru în echipă
 • Dobândirea cunoştinţelor de informatică, limbi străine necesare cercetării şi mobilităţilor studenţeşti, informării prin mijloace moderne, structurii psihologice adecvate ideii de pregătire continuă

Perspective profesionale

 

Ocupaţii posibile absolvenți Medicină Dentară: 

 • 226101 Medic stomatolog - Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
 • 226102 Medic stomatolog rezident - Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
 • 226103 Medic stomatolog de specialitate - Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
 • 226104 Cercetator in medicina stomatologica - Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
 • 226105 Asistent de cercetare in medicina stomatologica - Nivelul de instruire: 4 (studii superioare)
 • Corespondența ISCO 08: 2261 - Dentist

Ocupaţii posibile absolvenți Tehnică Dentară: 

 • 325101 Tehnician dentar

Corespondenta ISCO 08: 3251 - Dental assistants and therapists