Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea de Vest "Vasile Goldiș"

Facultatea de Știinte Juridice

Arad

Facultatea de Științe Juridice a luat ființă încă din primul an de funcționare a Universității de Vest ”Vasile Goldiș”, în 1990-1991. Este prima facultate de drept privată din România, a cărei acreditare definitivă a fost confirmată prin lege de Parlamentul României în luna martie 2002.

 

SPECIALIZĂRI

Studii de licență

Drept IF

Studii de masterat 

Insituții de drept civil și procesual civil

Instituții de drept penal și procesual penal

Ocrotirea familiei și asistență socială 

Studii postuniversitare

Instituții din noul Cod civil și noul Cod de procedură civilă

Instituții din nou Cod penal și noul Cod de procedură penală

ADMITERE

Toate informațiile despre admitere 2020 le puteți găsi pe site-ul universității accesând link-ul: 

https://www.uvvg.ro/site/

DATE DE CONTACT
+40257280373
0257280373
admitere@uvvg.ro

Str. Liviu Rebreanu, nr.86 Arad, 310045

DISTRIBUIE

În anul 1990, în cadrul Fundației Universitare ”Vasile Goldiș”, Arad, avea să fie înființată prima Facultate de Drept în rândul instituțiilor private, inclusă în sistemul învățământului superior din România. 

Prin legea adoptată în martie 2002 Parlamentul României a confirmat acreditarea definitivă a Universității și a Facultățoo de Științe Juridice, Arad. În decursul celor peste 28 ani de activitate, Facultatea de Științe Juridice Arad s-a înscris în rândul facultăților de profil și de tradiție din țara noastră, cu un potențial material și uman de excepție. Calitatea actului didactic s-a ridicat la nivelul standardelor naționale și europene, iar rezultatele celor 10 promoții fiind de excepție, au impus acreditarea definitivă. 

O înrăurire deosebită în dezvoltarea acestei tinere facultăți a avut-o tradiția Școlii juridice clujene. Profesori renumiți precum T. Drăganu, V. Hanga, M. Mureșan, I. Deleanu, L. Pop, M. Niciu, M. Basarab, A. Sida, I. Iovănaș, I. Mircea, M. N. Costin, I. Turcu, Gh. Mateuț au predat la Arad, unii dintre ei fiind și decani ai facultății noastre: V. Hanga, M. Basarab, I. Deleanu. 

În prezent, Facultatea de Științe Juridice are o nouă conducere, care dorește să continue bogata tradiție a școlii juridice dar și să aducă un suflu nou prin strângerea legăturilor cu elita dreptului european. 

Ne asumăm sarcina de a pregăti generațiile viitoare de juriști. Avem un corp profesional de excepție, bine pregătit, ancorat în mediul teoretic juridic dar și profesional, mare parte din profesori fiind practicieni cu experiență: avocați, notari, judecători, consilieri juridici, polițiști, executori judecătorești,etc. De toate acestea beneficiază studentul, care este mereu cu un pas înaintea teoriei, prin aplicarea în practică, cazuistică și studiu de caz prelucrat din toate punctele de vedere. 

Parteneriatele încheiate între Facultate și cabinetele de avocatură, notariat, mediere, executori judecătorești, instanțe dar și alte instituții publice ca Prefectura, IPJ, Consilii locale, oferă posibilități multiple studenților, prin practică în diferite domenii specifice. 

Facultatea noastră a editat revista Journal of Legal Studies, revistă care se adresează nu numai cadrelor didactice și studenților, ci și practicienilor.Tematica generală este de domeniul științelor juridice. Aici sunt publicate studii și articole din domeniile de drept privat, drept public, drept european, dar și alte articole de interes, precul analize de caz sau practică judiciară. Ca o recunoaștere a valorii publiciste, revista JLS a fost indexată în mai multe baze de date și cataloage internaționale recunoscute. 

Cercetarea științifică se concretizează prin organizarea anuală a secțiunii juridice în cadrul simpozionului internațional ”Zilele Academice Arădene”, publicarea în periodice interne și internaționale altele decât cele editate de Universitatea noastră, participarea cadrelor didactice la Conferințe naționale și Internaționale, simpozioane pe teme juridice, organizarea de Work-Shop-uri, alături de prestigioși profesori din țară și strănătate. Cele mai elocvente exemple ale înaltului nivel al cercetării științifice precum și a importantelor relații internaționale întreținute de Facultatea de Științe Juridice, le veți găsi în paginile acestui site. 

Rolul studentului în procesul didactic este unul activ, acesta fiind practic în centrul procesului, motivat în a se implica în activități de cercetare, activități practice, dar și extracuriculare. Să nu uităm că trăim în era digitală, astfel că și noi ne-am transformat și înlocuit mijloacele clasice de predare prin proiecții video, cursuri și comunicare on-line, proiecții power-point, etc. 

Încurajăm activitatea de cercetare în rândul studenților, iar celor care s-au remarcat în astfel de activități li s-a asigurat participarea la manifestări academice pe plan național și internațional. 

În ultimii ani, Facultatea de Științe Juridice a cunoscut o adevarată revigorare în ceea ce privește relațiile internaționale, prin stabilirea de acorduri de colaborare cu instituții de învățământ prestigioase, ca Universitatea din Padova, Universitatea din Milano, Universitatea din Valencia, Universitatea din Istanbul, Viena și altele, concretizate prin schimburi de studenți și de cadre didactice. Să nu uităm de Programul Erasmus+, program promovat de Facultatea noastră și care oferă posibilitatea studenților de a se pregăti, pe bani europeni, în unele dintre cele mai prestigioase Universități din Europa. 

Facultatea are o infrastructură didactică și de cercetare științifică ce se ridică la standardele europene, cuprinzând laboratoare de criminalistică și de limbi moderne, centrul de informare integrare europeană, cabinetul pentru protecția drepturilor omului, laboratorul de informatică juridică și de drept informatic, Biblioteca Centrală Universitară ”Tudor Arghezi”, spațiile aferente pregătirii studenților în cadrul FEDE (Federația Europeană a Școlilor Superioare). 

Contact: 

Adresa: Str. Liviu Rebreanu, nr. 86 Arad, 3110045

Telefon: 0257 214890

Fax: 0257 210171

E-mail: drept@uvvg.ro

Vă așteptăm să vă pregătiți la o instituție prestigioasă!

Vă așteptăm să fim colegi și parteneri!