Pentru o experiență cât mai plăcută în sistemul Adservio vă recomandăm actualizarea browser-ului sau folosirea unui alt browser modern: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, etc.

Universitatea „Ovidius” din Constanța

Facultatea de Teologie

Constanța

Poți să alegi Facultatea de Teologie dacă ai vocația de a sluji lui Dumnezeu și oamenilor. Această chemare își poate găsi răspunsul și împlinirea prin instruirea și formarea într-unul dintre programele noastre de studii de licență și de master.

SPECIALIZĂRI
 • Teologie ortodoxă pastorală
 • Teologie ortodoxă didactică
 • Teologie ortodoxă – Asistenţă socială
 • Muzică religioasă
ADMITERE

Calendar admitere sesiunea iulie 2019

Activități

Data

Înscriere

10 – 21.07.2019

Afișare liste verificare

21.07.2019

Desfășurare Probe concurs admitere (APTITUDINI)

22.07.2019

Desfășurare Probe concurs admitere (TEST GRILĂ)

22.07.2019

Afișare liste provizorii

23.07.2019

Contestații

23.07.2019

Afișare liste definitive 1

24.07.2019

Înmatriculări

25 – 26.07.2019

Afișare liste definitive 2

26.07.2019

Înmatriculări

27.07.2019

Afișare liste finale, cu candidații declarați admiși şi înmatriculați

27.07.2019

Condiții de admitere

-        Diplomă de bacalaureat (pentru studii de licență);

-        Diplomă de licență (pentru studii masterale);

-        Acord chiriarhal (binecuvântarea arhierească).

Medii admitere

LICENȚĂ:

 • Teologie ortodoxă pastorală: 7,20 la buget, 5,00 la cu taxă;
 • Teologie ortodoxă didactică: 6,05 la buget, 5,85 la cu taxă;
 • Teologie ortodoxă – Asistență socială: 6,01 la buget, 6,03 la cu taxă;
 • Muzică religioasă: 6,01 la buget, 6,01 la cu taxă.

MASTER:

 • Teologie – Exegeză biblică: 8,74 la buget, 8,87 la cu taxă;
 • Teologie – Pastorație și viață liturgică: 9,33 la buget, 8,31 la cu taxă;
 • Teologie – Studii juridico-canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaism, creștinism, islamism) : 9,33 la buget, 8,19 la cu taxă;
 • Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare: 8,64 la buget, 9,41 la cu taxă;

Teologie – Managementul turismului religios: 9,12 la buget, 8,64 la cu taxă.

Durată studii

LICENȚĂ:

 • Teologie ortodoxă pastorală: 4 ani;
 • Teologie ortodoxă didactică: 3 ani;
 • Teologie ortodoxă – Asistență socială: 3 ani;
 • Muzică religioasă: 3 ani.

MASTER:

 • Teologie – Exeg
admitere ACTE DOSAR ÎNSCRIERE

1)     Dosarul de candidatură pentru cetățenii români care se înscriu la concursul de admitere va conține următoarele documente ce vor fi scanate și încărcate în platforma on-line:

·        cererea-tip de înscriere pentru concursul de admitere (se completează în platforma on-line);

·        actul de identitate, în original;

·        certificatul de naștere, în original;

·        certificatul de căsătorie, în original, pentru candidații căsătoriți (care şi-au schimbat numele);

·        diploma de bacalaureat sau, pentru promoția 2019, diploma ori adeverința de bacalaureat, în original. Candidaţii cu diplomă de bacalaureat sau cu diplomă echivalentă sau cu adeverinţă de bacalaureat pentru promoţia 2019 care nu au înscrisă în clar media generală (inclusiv mediile la probele susţinute) a examenului de bacalaureat nu vor fi înscrişi la concursul de admitere; Candidații străini au obligația să prezinte la admiterea pentru toate ciclurile de studii universitare cu predare în limba româna, un Certificat de competență lingvistică/Atestat de cunoaștere a limbii române eliberat de către Departamentul de specialitate din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța;

·        foaia matricolă, în original;

·        adeverință medicală tip M.S. 18.1.1., eliberată de cabinetele medicale școlare sau de medicii de familie - după caz - de care aparțin (din care să rezulte că sunt apți pentru domeniul sau programul de studiu la care candidează). Adeverința respectivă va fi eliberată cu cel mult 30 de zile înainte de data înscrierii la concurs.

Candidații cu afecțiuni cronice vor prezenta adeverințe medicale vizate de Comisia medicală județeană de orientare școlară și profesională din Constanța. În adeverințele respective se va menționa - în mod expres – gradul deficiențelor, în funcție de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare școlară și profesională, din Ordinul Ministerului Sănătății nr.427/1979;

·        binecuvântarea din partea ierarhului locului din eparhia de proveniență a candidatului (membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române) sau din partea ierarhului Arhiepiscopiei Tomisului;

***** pentru obținerea binecuvântării candidații vor prezenta următoarele documente:

-        cerere-tip;

-        recomandare de la preotul duhovnic  - document original cu ștampila parohiei și numărul de telefon al semnatarului;

-        certificat (sau adeverință) de Botez - copie simplă;

-        actul de identitate – copie simplă;

-        certificat de naștere (și de căsătorie în cazul schimbării numelui) – copie simplă;

-        diplomă/adeverință de Bacalaureat (și de Licență, pentru candidații care au mai urmat o Facultate) - copie simplă.

·        se va scana o singură fotografie color – după caz, tip buletin/carte de identitate, nelucioasă;

·        chitanța de plată a taxei de înscriere eliberată de Casieriile UOC, virament bancar sau, unde este cazul, adeverință ori documentele din care să rezulte motivul pentru scutirea de taxă de înscriere;

·        dacă e cazul, adeverința din care să rezulte calitatea de student (cu sau fără taxă) la o instituție de învătământ superior de stat sau particular, cu drept de înscriere la concursul de admitere și diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămânând la prima facultate);

·        copie certificată conform cu originalul de pe legitimația de concurs care atestă înscrierea la primul domeniu de studiu de licență (la care candidatul a predat originalele); certificarea copiei de pe legitimația de concurs se va face la secretariatul facultății unde are loc înscrierea, prin aplicarea ștampilei și a semnăturii șefului comisiei tehnice de admitere;

·        pentru candidații de etnie rromă care candidează pe un loc special, dosarul va cuprinde, pe lângă actele mai sus menționate, următoarele documente:

o   recomandarea scrisă din partea președintelui unei organizații legal constituite a rromilor din care să rezulte că respectivul candidat face parte din această etnie; calitatea de membru al respectivei organizații nu este luată în considerare;

·         lângă actele sus-menționate, copie a pașaportului valabil la momentul înscrierii, iar pentru cetățenii UE/SEE, copie a actului de identitate valabil la momentul înscrierii.

 

DATE DE CONTACT
+40241670900
teologieovidius@yahoo.com

Aleea Universității, nr. 1, Campus corp A, Constanța

DISTRIBUIE

Şcoala teologică de la Tomis are o vechime bimilenară. Nu greşim dacă spunem că bazele ei au fost puse chiar de către Sfinţii Apostoli Andrei şi Filip, cei care au propovăduit şi i-au catehizat pentru prima dată pe strămoşii noştri dintre Dunăre şi Mare. Mesajul Evangheliei a fost, mai apoi, rostit şi apărat în bazilicile provinciei prin ierarhii, monahii şi preoţii care le-au urmat. Sfinţii Ierarhi Bretanion şi Theotim I sau monahii provinciei, Sfinţii Ioan Casian şi Gherman şi renumiţii călugării sciţi, sunt produsul acestei şcoli şi, în acelaşi timp, învăţători ortodocşi recunoscuţi şi apreciaţi de Biserica universală.

Tradiţia teologică tomitană este continuată astăzi între Dunăre şi Mare de Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii „Ovidius” din  Constanţa. Este singura instituţie de învăţământ teologic superior din Dobrogea şi, în acelaşi timp, cea mai importantă din zona de sud-est a României. Aici vă aşteptăm pe voi, toţi cei care doriţi să studiaţi sau să aprofundaţi dreapta credinţă, sub îndrumarea unor cadre didactice de specialitate competente.

Număr de locuri studii licență pe fiecare program

Nr. crt.

Specializarea

Locuri fără taxă

Locuri rromi

Locuri candidați din mediul rural

Români de pretutindeni

Locuri cadre didactice

Locuri cu taxă

1.

Teologie ortodoxă pastorală

28

1

-

1

-

70

2.

Teologie ortodoxă didactică

13

-

-

-

2

35

3.

Teologie ortodoxă – Asistență socială

15

-

-

-

-

35

4.

Muzică religioasă

30

-

-

-

-

10

Număr de locuri studii master pe fiecare program

Nr. crt.

Programul de studii

Locuri fără taxă

Locuri rromi

Locuri candidați din mediul rural

Români de pretutindeni

Locuri cadre didactice

Locuri cu taxă

1.

Teologie – Exegeză biblică

10

-

-

-

-

40

2.

Teologie – Pastorație și viață liturgică

10

-

-

-

-

40

3.

Teologie – Studii juridico-canonice ale celor trei religii monoteiste (mozaism, creștinism, islamism)

10

-

-

-

-

40

4.

Teologie ortodoxă. Strategii de comunicare

8

1

-

-

-

41

5.

Teologie – Managementul turismului religios

9

-

-

-

-

41

Perspective profesionale 

 • slujitori ai Bisericii;
 • profesori de Religie din învăţământul primar, gimnazial şi liceal;
 • asistenți sociali în în sistemul social al Bisericii, cât şi în structurile laice din acest domeniu;
 • profesori de muzică din învăţământul gimnazial şi liceal, interpreți și cântăreți profesioniști, dirijori;
 • specialiști în cercetare.

Activități studențești

Conducerea Facultăţii de Teologie este direct interesată şi de activităţile studenţeşti desfăşurate în afara orelor de curs, pe care le susţine şi le promovează:

 • conferințe studențești;
 • mese rotunde și întâlniri duhovnicești;
 • pelerinaje și excursii;
 • concerte religioase, patriotice și folclorice cu diferite ocazii;
 • schimburi de experiență cu universități din țară și din afara țării etc.